Menighedsrådsmøder i Torkilstrup- Lillebrænde i 2024

Menighedsrådet har i oktober 2023 konstitueret sig for det kommende Kirkeår og fastlagt flg. mødekalender:

25. januar 2024 kl. 19: Menighedsrådsmøde

6. februar 2024 kl. 19 Pastoratmøde 

19. marts 2024 kl. 17.30 Menighedsrådsmøde

1. maj Syn

14. maj 2024 Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg - datoen er landsdækkende

27.8.2024 kl. 17.30 Menighedsrådsmøde

17.9.2024 Valg til Menighedsråd - datoen er landsdækkende

8.  oktober 2024 konstituerende Menighedsrådsmøde for det nye Menighedsråd

 

Dertil forudses en række ekstra møder vedr. drift og ansættelse af ny præst. disse annonceres, når relevante datoer kendes

 

Alle Menighedsrådsmøde er offentlige.

Dagsorden lægges på hjemmesiden ca. 1 uge før mødet.

Af dagsordenen fremgår mødested. (der som oftest er Konfirmandstuen i Præstegården.


Tilbage til liste