Sognepræstens afsked.

Menighedsrådene fra Torkilstrup- Lillebrænde og Gundslev sogne inviterer til afskedsreception for sognepræst Nina Morthorst, der efter 17 år i pastoratet skal gå på pension. Kom og hils og ønsk Nina og Bjarne god vind fremover. Receptionen holdes i Torkilstrup forsamlingshus søndag den 8.okt. kl. 13-16.   

Hilsen på Aktivitetsudvalget vegne Anne Marie Philippe.

Nina har igennem alle årene været en dynamisk og aktiv sognepræst, mange aktiviteter for børn og voksne har været igangsat og afviklet igennem årene med succes.

Nina har en kæmpe omgangskreds, og har utrolig nemt ved at få skabt kontakter, hvilket i høj grad har smittet af på det kirkelige arbejde.

Alle i pastoratet kender sognepræsten, og vi vil fra menighedsrådene i Gundslev og Torkilstrup - Lillebrænde som omtalt her på siden, derfor holde en afskedsreception d. 8/10-23 i Torkilstrup Forsamlingshus, hvor man skal være velkommen til at komme og sige pænt farvel til præsteparret.

Anders Lejre, formand for Gundslev menighedsråd 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alting har en tid …

Præsteembedet for mig er en gave! Ikke mindst fordi vi bliver mødt med så stor åbenhed og tillid fra de mennesker, der kommer til os, hvad enten de kommer med deres glæde og håb eller deres sorg og smerte. Indtil videre er det blevet til i alt ca. 20 år for mig udover mit tidligere arbejde som socialrådgiver. Jeg startede på Lolland i mit første embede i 2003 som vikar i Våbensted, Engestofte og Sakskøbing, dernæst Døllefjelde, Musse og Herritslev, videre til Vestsjælland, Buerup og Reerslev, Vordingborg for til sidst at få den største tid her på Falster i ca. 17 år. i nuværende sogne.

Sjælesorgens arbejde har altid ligget mig på sinde som en vigtig del af præstearbejdet, uanset hvor, om det så f.eks. har været via kontakten i Netto, Brugsen eller svømmehallen. Svømning har altid været min store lidenskab siden barnsben. For som jeg tit siger, så hænger ”svømning, sauna og sjælesorg” sammen! Her har der været grobund for mange kontakter, interessante og vigtige samtaler fra mange spændende mennesker, som indimellem har ført til individuelle samtaler og kirkelige handlinger, f.eks. vielser, dåb, bisættelser og begravelser i familierne.  

Den samme glæde har jeg haft i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander. Til undervisning, forkyndelse af det glade budskab, og de mange fælles spisninger i Torkilstrup konfirmandstue med min mand Bjarnes lækre mad. Jeg har nydt at vandre et stykke vej med de unge på et tidspunkt af deres liv, hvor de begynder at stille de store spørgsmål om tilværelsen og hvor de ind imellem burde have haft et skilt om halsen med teksten: ”Lukket på grund af ombygning”. For de vokser og vokser… og kæmper med eksistentielle spørgsmål med ”hormonerne siddende udenpå tøjet”. Det er stort at se dem vokse ind i en forståelse af, at der er et sted, hvor de altid vil blive taget imod med Guds åbne favn – uanset, hvad de måtte komme med.

Flere af konfirmanderne har gået til babysalmesang med mor og nogle gange far. Babyerne har altid ligget mit hjerte dybt. Hvor kan vi dog lære meget af samvær med de små med den sansning og opmærksom hed, som de udviser! Det er blevet til 31. hold i et frugtbart samarbejde med organist og graver i Gundslev kirke.

Så kan jeg heller ikke lade være med at nævne vores ”Den Levende Julekalender” igennem mange år med mange deltagere fra nær og fjern. Ligeledes Natkirken og påskestien i præstegårdshaven. Desværre satte Corona årene en stopper for mange af disse kirkelige aktiviteter.

Så blev det til knap 2 år som Arresthuspræst i Nyk. F. hvor også gudstjenester, kirkelige handlinger og ikke mindst sjælesorgen har stor prioritet og vigtigt i det kirkelige arbejde! Ligeledes min gang i Storstrøm fængsel i perioder som vikar.

Ja, alting har en tid… som der står i prædikerens bog.

Jeg runder endnu et skarpt hjørne til oktober, som betyder, at jeg skal ophøre mit embede pga. alder. Jeg skal fra 1.nov. være præst i vintermånederne i Den Danske kirke, Málaga, Øst, hvor nye udfordringer venter mig og min mand Bjarne. Så kig forbi, hvis I skulle komme på disse kanter!

Jeg holder afskedsgudstjenester, søndag den 8. okt. i Torkilstrup kirke kl. 10.00 og Gundslev kirke kl. 11.30.

TAK til alle som jeg har mødt, lært at kende og har måttet være præst for!

Jeg ønsker jer alt godt i fremtiden og trivsel for sognene og vil citere et lille vers af salmedigter

N. F. S. Grundtvig, (Den Danske Salmebog 752, vers 4) som konfirmanderne igennem årene er gået hjem på:

”Gå da frit

enhver til sit,

og stole på Guds nåde!

Da får vi lyst og lykke til

at gøre gavn, som Gud det vil

på allerbedste måde”                             

De bedste hilsner

Nina Morthorst


Tilbage til liste